Historie ekonomie začíná již ve starověkém Řecku a Římě, kde ještě ekonomické názory nepředstavovaly žádný ucelený teoretický systém. Tehdejší názory však měli společné některé znaky, a to odmítání rozvíjejícího se tržního hospodářství, a naopak podpora a naturální výroby a zemědělství.
Později v období kolem 14. až 18. století se začíná formovat první ekonomické myšlenkové směry. Prvním z nich je „merkantilismus“, který spatřoval hlavní zdroj bohatství v obchodu. Představitelem toho směru je například Thomas Mun. Podle merkantilistů měl stát podporovat výrobu a vývoz.mince a bankovky
Po tomto poměrně krátkém osvěžení se v ekonomické teorii ale objevuje další směr, který vznikl na základě kritiky merkantilistů. „Fyziokraté“ vznikli v 18. století a ve Francii byla dokonce založen fyziokratická škola. Hlavním představitelem byl Francois Quesnay. Fyziokraté považovali za jediný zdroj bohatství přírodu a zemědělství. Mimo jiné prosazovali volný trh bez zásahů státu.
Na fyziokraty časově navazuje anglická klasická politická ekonomie. Hlavním představitelem byl například Adam Smith, jehož jméno možná znáte. Pokud je Vám jeho jméno povědomé, možná jste někdy slyšeli o jeho díle „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Adam Smith byl nejen ekonom, ale jak již název zmíněné publikace vypovídá, i filozof. Anglická ekonomie chápe tržní mechanismus jako samo regulující se přirozený řád. historická sochaPrávě zde se setkáváme s, v ekonomii tak známou, neviditelnou ruku, kterou je trh ovládán. Za zdroj hodnoty tento směr považuje materiální výrobu, také podporoval volný trh a odmítal zásahy státu do ekonomiky. Jeho představiteli byli, mimo známého ekonoma Adama Smitha i například William Petty, nebo David Ricardo.
Doufáme, že jste si s námi rozšířili vědomosti o dějinách ekonomických směrů a pokud Vás toto téma zaujalo, doporučujeme se v tomto směru dále vzdělávat!