Elektronická signalizace požárů (EPS) je běžnou součástí protipožární ochrany budov, jejím úkolem je především zajistit včasnou detekci ložiska požáru a informovat hasičský záchranný sbor. Největší význam elektronické signalizace spočívá ve snížení rozsahu škod při vzniklém požáru, týká se to pochopitelně jak materiálových škod, tak i ohrožení zdraví a života lidí a hospodářských zvířat.
EPS se zpravidla instaluje tam, kde se předpokládá větší riziko vzniku požáru, případně vyšší frekvence pohybu osob nebo zvířat. Některé hospodářské objekty jsou dokonce na seznamu míst, kde zákonný normativ montáž EPS nařizuje.
požární alarm systém

Moderní čidla se samostatným procesorem

Samotný systém elektronické požární signalizace spočívá v propojení centrální vyhodnocovací ústředny s koncovými zařízeními – hlásiči a s ovládacím zařízením. Signalizaci zajišťují optické a akustické výstupy buď přímo v objektu, nebo jsou napojeny skrze dálkový přenos dat na centrální pult hasičského sboru.
Hlásič EPS buď monitoruje teplotní změny, nebo pracuje na principu optickém a ionizačním. Dříve byl častým problémem planý poplach, kdy detektory nebyly zcela spolehlivé, dnes jsou čidla vybavena elektronicky řízenou procesorovou jednotkou a k planým poplachům prakticky nedochází.
Celý systém funguje v pultech centrální požární ochrany i v grafickém rozhraní s rozmístěním jednotlivých čidel v objektu, tím je usnadněn případný zásah hasičské jednotky. V mnoha budovách se zároveň instalují různé protipožární prvky, které zásahu rovněž napomáhají, např. hasicí zařízení, protipožární vrata a dveře, atd.
hasičský vůz

Liberecký výrobek EPS FIREXA splňuje veškeré požadavky

V současné době je nejvyužívanějším evropským standardem EPS výrobek JOB detctomat. Jedná se o sadu zasíťovaných analogových ústředen, výstražných majáků a sirén, detektorů v různých designech, hlásičů a programovatelných modulů. Projekt tohoto německého výrobce pamatuje i na speciální autonomní systém bezdrátových čidel s ústřednou, která pojme až 100 bezdrátových detektorů.
V České republice se problematice EPS věnuje liberecký výrobce. Na trhu je běžně k dispozici tzv. adres systém EPS FIREXA a klasický EPS systém s centrální ústřednou MHU 113. Oba systémy navazují na starší vzájemně kompatibilní verze ústředen MHU 103 a MHU 106 zapojené do systému EPS LITEX.