Chod domácnost si v dnešní době bez elektrických spotřebičů už ani nedokážeme představit. Velké i malé patří k běžnému vybavení každého moderního domova. Je mnoho lidí, kteří by bez nich byli úplně bezradní.
 
Když si ovšem koupíme spotřebič pochybného původu u neodborných prodejců nebo se svými spotřebiči a jejich součástmi zacházíme nesprávně a neopatrně, dost riskujeme. Mohou být příčinou nebezpečného požáru. Ten ohrozí pak nejen náš majetek, ale i zdraví a životy.
 žehlička na prkně
Pomocník jako příčina požáru
Elektrický spotřebič, elektrické zařízení či jeho část může být iniciátorem požáru. Mohou to být velké jako televize, pračky a lednice. I ty malé jako varné konvice, žehličky, kulmy, fény, ale také vrtačky, vysavače nebo brusky. Nejčastější příčinou je již výše zmiňovaná nedbalost lidí při zacházení s nimi a porucha přístroje. Někdy také vada elektrické zásuvky nebo elektrických rozvodů.
 dvou pinový konektor
Hasiči a elektrikáři radí
Základem je pořizovat všechny spotřebiče a zařízení u odborných prodejců ve specializovaných obchodech. Nekupovat nic bez označení „CE“ nebo záručních listů.
 
Věnovat vždy pozornost návodům k obsluze od výrobců a řídit se jimi při každé manipulaci s přístroji. Používat přístroj jen k k účelu, ke kterému je určen.
 
Pozor na přetěžování zásuvek! Zapojovat přes rozdvojku do zásuvky více spotřebičů je hodně nebezpečné! Končit to může zkratem a požárem.
 
Dalším nešvarem je nechávat spotřebiče v chodu bez dozoru (především takové u kterých je v návodu uvedeno, že po skončení práce je nutné jejich odpojení ze sítě). Nebo nechávat v jejich blízkosti bez dozoru děti či domácí mazlíčky.
 
Všechny přístroje a zařízení je potřeba chránit před vlhkostí nebo dokonce přímým stykem s vodou. Také je potřeba udržovat je v čistotě (nebezpečné jsou na přístrojích vrstvy prachu!).
 hasiči u požáru
Spotřebiče a zařízení pravidelně kontrolovat. Kde je to vyžadováno, zajistit pravidelné servisní prohlídky. Opravy nechávat pouze profesionálům.
 
Pokud je bouřka, odpojovat elektrospotřebiče ze sítě. To samé se doporučuje také v případě, že domov opouštíme na delší dobu, třeba když odjíždíme na dovolenou. Je to nejjistější preventivní opatření před ohnivou nehodou.