Červíček začne hlodat v uzrálém jablku, které je tak sladké a dobré. Nápad je na světě. Prokousáváme se jím, až dostatečně nasyceni, začínáme tvořit – malovat.
 štětce ve sklenici
Nejprve to, co chceme nakreslit, namalovat, naskicujeme slabě tužkou na čtvrtku. Buď podle fotografie nebo vlastní fantazie.  Jiný kreslí, maluje podle skutečnosti v plenéru – venku, v přírodě, „na vzduchu“ (francouzsky en plein air), ve městě atd. nebo podle živého modelu (portrét) či jiné předlohy, pro kterou se rozhodne, např. zátiší s ovocem. Skicování jsou první myšlenky – čáry, jak bude obrázek vypadat. V této počáteční fázi můžeme použít gumu, pokud se nám záměr nepovede tak, jak si představujeme. Záměr – co chceme nakreslit, namalovat, je velice důležitý. Je třeba si jej dobře promyslet, aby obraz působil vyváženě a příjemně. Také volba barev a kompozice (rozložení objektů) ovlivní jeho vyzařování. Přemýšlet můžeme dopředu i o tom, kam obrázek pověsíme, aby se hodil námětem i barevně do prostor, kde jej chceme mít na očích. Chceme-li obraz darovat jako dárek, je dobré zvolit takový námět, který bude darovanému něčím blízký. Prostě, aby jej oslovil a zalíbil se.
 
Naskicovaný obrázek pak umnými tahy štětce vybarvíme. Dáme-li přednost kresbě, použijeme pastelky, pastely, křídy. Pro různé techniky malování (akvarel, tempera, akryl, olej) máme speciální papíry, plátna, barvy, štětce a způsob, jak malovat.
štětec na paletě
 
Je dobré si o tom něco přečíst a zakoupit vše potřebné, aby se obrázek, obraz podařil.
Informace lze nalézt na internetu nebo v knihách o malování. Je jich na trhu nepřeberné množství.
 
Zdokonalit se můžeme i v nějakém výtvarném kroužku nebo kurzu, které jsou pro děti i dospělé snad v každém větším městě. Nejdůležitější je ale malovat a malovat – stejně jako v jiných činnostech zkoušíme, trénujeme, opakujeme, abychom byli dobří. Nezanedbatelný je také talent, který nám vše dosti usnadní. Máme-li talent, většinou sami od sebe k malování přicházíme jako k něčemu, co je nám blízké a příjemné. Tak jako člověk, který umí zpívat. Zpívání je pro něho formou sebevyjádření – podobně je tomu myslím i u malování.
 
Hotový obrázek pak pověsíme na stěnu, kde nás jistě bude těšit a připomínat nám hezké chvíle, které jsme prožili, nebo připomínat místa, která nás něčím zaujala, okouzlila.