Přepravu zboží i jeho následné uskladnění významným způsobem zjednoduší speciálně konstruované přepravní pomůcky. Díky nim se stávají tyto úkony mnohem jednoduššími a také efektivnějšími.

 • Jsou ale situace a druhy přepravovaného zboží, kdy pouhé přepravky nestačí a je zapotřebí jejich funkčnost ještě posílit a vylepšit.
  • Pokud se jedná o zboží, na které je obsah určité palety nedostatečný, pak je možné tento problém vyřešit paletovou ohrádkou – nádstavcem.
   • Jedná se o rámy, které do sebe přesně zapadají a mohou tak vytvořit požadovanou výšku jedné palety.
   • Jejich využití je také vhodné u nepevných materiálů.
   • Pokud je zapotřebí zboží v paletě zajistit i z horní části, pak se k paletovým ohrádkám vyrobí i paletové víko.

Vzhledem k tomu, že se doprava zboží stále rozšiřuje, objevují se i nové druhy přepravek. Jestliže žádná přepravka není pro daný účel vhodná, vyrobí se nestandardní přepravní paleta – atypická. Je to tedy paleta, která nemá normované rozměry.

Výkup palet má svá pravidla

Veškeré přepravky, které se běžně dovozci zboží využívají, se mohou vykupovat nebo v určených provozovnách měnit. Palety, které patří mezi atypické, k nim mohou také patřit. Ale pouze v tom případě, pokud se s výkupnou dovozce (nebo i soukromá osoba) přímo dohodne.

dřevěné palety

 • Vážnější problém při výkupu může nastat v případě, pokud jsou přepravky znehodnocené tak, že se v podstatě nedají opravit.
 • Což znamená, že jsou postižené hnilobou, plísní nebo silným zašpiněním.
 • Pokud chybí některý konstrukční prvek, není problém s opravou.

Jestliže se ale jedná o takzvané EURO palety, pak je jejich oprava v kompetenci pouze certifikovaných dílen. Rozměry těchto přepravních pomůcek jsou přesně určené velice přísnými mezinárodními normami a jakákoliv odchylka by způsobila nemožnost označení EUR.